मोटारसायकलीची चोरीमोटारसायकलीची चोरी
पनवेल दि २४( संजय कदम)  : पनवेल रेल्वे स्टेशन समोरील पोलीस चौकीच्या बाजूला फुटपाथ वर उभी करून ठेवलेली मोटारसायकल अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. 


               कृष्णकांत कांबळी यांनी त्यांची दहा हजार रुपये किमतीची यामाहा एस झेड आर कंपनीची लाल रंगाची मोटारसायकल क्रमांक एम एक ०२ सी व्हाय  ८६०१ ही  पनवेल रेल्वे स्टेशन समोरील पोलीस चौकीच्या बाजूला फुटपाथ वर उभी करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे.  याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.


थोडे नवीन जरा जुने