बोरघाटात भिषण अपघात


जुना पुणे मुंबई हायवे, शिंगरोबा मंदिराच्या पाठीमागील घाटामध्ये खाजगी बस दरीमध्ये कोसळलेली आहे.


 
मदतकार्य सुरू असून जखमींना खोपोली ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात येत आहे. 
स्पॅाटवर अपघातग्रस्ताच्या मदतीला हायकर्स ग्रुप, आयआरबी टिम आहे.

खाजगी रुग्णालयातील डॅाक्टर्सना मदतीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे.
खाजगी बस मध्ये बाजी प्रभु वादक गट (झांज पथक) गोरेगाव(मुंबई) येथील असून पुण्याचा कार्यक्रम संपवून गोरेगाव येथे जात होते. 
बसमध्ये ४५ प्रवासी
११ ठार २८ जखमी
थोडे नवीन जरा जुने