आदिवासी वाडयातील नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न


पनवेल(प्रतिनिधी) पेण तालुक्यातील आदिवासी वाडयातील नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करत या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. 


         रायगड जिल्हयातील पेण तालुक्यात असलेल्या उंबरमाळ, तांबाडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी तसेच खऊसावाडी येथील नागरीक गत ७५ वर्षांपासून मतदानाच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित असल्याचे जानेवारी २०२३ मध्ये निदर्शनास आले आहे. या गावांमध्ये सुमारे ३५०० आदिवासी बांधवाची लोकवस्ती असून या वाडयांपासून जवळच असलेल्या बोरगाव व मळेघर या दोन्ही ग्रामपंचायतींनी सदर आदिवासीपाडे आपल्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे सांगितल्यामुळे या आदिवासी बांधवांना गेल्या अनेक वर्षांपासून मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नसल्याचे निदर्शनास आले असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागरीकांना त्यांचे मुलभूत हक्क तातडीने मिळण्याकरीता कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. 


       ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून सांगितले कि, रायगड जिल्हयातील पेण तालुक्यात असलेल्या उंबरमाळ, तांबाडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी तसेच खऊसावाडी येथील नागरीक गत ७५ वर्षांपासून मतदानाच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गावांमध्ये सुमारे ३५०० आदिवासी बांधवाची लोकवस्ती असून या वाडयांपासून जवळच असलेल्या बोरगाव व मळेघर या दोन्ही ग्रामपंचायतींनी सदर आदिवासीपाडे आपल्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे सांगितल्यामुळे या आदिवासी बांधवांना गेल्या अनेक वर्षांपासून मतदानाचा हक्क बजावता आला नसल्याची बाब अंशत: खरी आहे. तालुक्यातील उंबरमाळ, तांबडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी व खऊसावाडी आदिवासी वाड्यांमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या ५६२ इतकी आहे. सदर आदिवासी वाडया मधील नागरिकांची नावे पेण विधानसभा मतदार संघात समाविष्ट आहेत. त्यानुसार सदर मतदार लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीला मतदान करतात. तथापि, सदर वाडयांचा शेजारच्या बोरगाव व मळेघर या दोन्ही ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनमध्ये समावेश न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीमध्ये या ग्रामस्थांनी मतदान केलेले नाही. तथापि, सन २०२३ मध्ये बोरगाव ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनेमध्ये या ५ वाडयांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

थोडे नवीन जरा जुने