नवीन पनवेल ए टाईप वसाहती मधील गटारांची साफसफाई व दुरुस्ती पावसाळयापुर्वी करून देण्याची माजी नगरसेवक मनोज भुजबळ यांची महापालिकेडे मागणीनवीन पनवेल ए टाईप वसाहती मधील गटारांची साफसफाई व दुरुस्ती पावसाळयापुर्वी करून देण्याची माजी नगरसेवक मनोज भुजबळ यांची महापालिकेडे मागणीपनवेल दि.१२ (संजय कदम) : पनवेल महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग १७ मधील नविन पनवेल सेक्टर १३ येथील ए टाईप मधील वसाहती मधील गटारांची साफसफाई व दुरुस्ती पावसाळयापुर्वी करून देण्याची पनवेल महानगरपालिकेचे माजी बांधकाम सभापती मनोज भुजबळ यांनी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.   यासंदर्भात मनोज भुजबळ यांनी आयुक्त गणेश देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, प्रभाग १७ मधील नविन पनवेल मधील सेक्टर १३ येथील ए टाईप ही नव्या घरांची वसाहत सिडकोने बांधलेली असून सदर वसाहतीमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी घरात भरते. अशा परिस्थितीत संपूर्ण गटारे ही वर्षानुवर्षे गटाराचे पाणी, पावसाचे तुंबणारे पाणी आणि उंदीर घुशींच्या उकरण्याणे सदर ए टाईप मधील सर्वच गटारे फुटलेली आहेत. त्यामुळे सदर गटारांतील खराब पाण्याच्या निचरा मोठ्या गटारात होत नाही. सदर खराब पाणी जागो जागी साचते व ते पाणी घराखालील पायांमध्ये मुरते त्यामुळे तेथील घरांना देखील धोका निर्माण होऊन प्रचंड दुर्गंधी सुद्धा येत राहते. परिणामी तेथील राहिवाश्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे रोगराई, साथीचे रोग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रभाग १७ मधील ए टाईप वासहतीमधील गटारांची साफसफाई व दुरुस्ती पावसाळया पुर्वी करून द्यावी अशी मागणी मनोज भुजबळ यांनी महापालिकेकडे केली आहे.  


थोडे नवीन जरा जुने