कळंबोलीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणासाठी सरसावले खेळाडू

कळंबोलीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणासाठी सरसावले खेळाडू 
विकास करताना स्थानिकांना विचारात घ्या माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांची मागणी.
पनवेल ता.7(बातमीदार) पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली सेक्टर 1 येथील भुखंड क्रमांक 20 या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाचे नुतनीकरण व विकास करण्यासाठी पनवेल पालिकेने प्रस्ताव मांडला आहे. त्या अनुषंगानेच कळंबोली वार्ड 10 चे माजी नगरसेवक विजय खानावकर व या ठिकाणी खेळणारे खेळाडूंनी स्थानिकांना विचारात घेण्याची मागणी केली आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या आणि सिडकोने विकसित केलेल्या नोड्समधील विविध सेवासह उद्याने व खेळाच्या मैदानाचे हस्तांतरण पनवेल महानगरपालिकेकडे करण्यात आले. त्या अनुषंगाने पनवेल पालिकेकडून टेनिस क्रिकेटची पंढरी असलेले सायन पनवेल महामार्गावरील कळंबोली मधील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिडांगणा च्या बुतनीकरणा बाबत प्रस्ताव मांडला आहे. या ठिकाणी बारमाही क्रिकेट खेळ चालू असतो, पावसाळ्यातही या मैदानावर पावसाळी सामने खेळवले जातात त्या मुळेच हे मैदान विकसित करताना क्रिकेट चे मैदान शाबुत ठेवून या मैदानाचा विकास करावा अशी मागणी विजय खानावकर यांनी केली आहे.तसेच हे क्रिडांगण सामान्यांसाठी निःशुल्क ठेवावे. क्रिडांगणाच्या सभोवताली कळंबोली गाव, अल्पउत्पन्न गटातील नागरिक व मथाडी कामगार तसेच स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची लोकवस्ती आहे. त्या मुळे सर्व सामान्य मुले खेळापासुन वंचित राहू नयेत अशी विनंती माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांनी आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

थोडे नवीन जरा जुने